در روستاها اعضای شورای اسلامی ساعات زیادی را در جلسات دهیاری، بخشداری و نیز سایر ادارات دولتی و حتی نهادهای خصوصی مرتبط با روستا و همچنین حل منازعات و اختلافات داخل روستا می گذرانند و راه حل های مناسب را جهت رفع موانع ومشكلات سطح روستا با برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیمات مناسب از طرف اعضاء جلسه مورد تصویب اعضای شورای اسلامی روستا قرار میگیرد ، توسط دهیاری واعضای شورا اسلامی از نهاد های مربوطه از جمله بخشداری مورد پیگیری قرار میگیرد.

یكی از مزایای شوراها در روستا حق شركت در جلسه است.

      قانون و جدول نحوه محاسبه حق جلسات شورای روستا و بخش برای استفاده شوراهای اسلامی و دهیاران  محترم درج می گردد.

آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایای اعضای شورای اسلامی مصوب 28/09/1384

ماده 5 - پرداخت حق حضور در جلسه رسمی شورا با تأیید رئیس شورا و حق حضور در كمیسیونها و جلسات فرعی بنا به پیشنهاد رییس كمیسیون و تأیید رییس شورا مجاز است.

ماده 6 – پرداخت حق جلسه به اعضای شورا بر اساس جدول زیر انجام می شود:

ردیف عنوان شورا حداکثر ساعات جلسات در ماه حق جلسه (هر ساعت - ریال)
1 شورای اسلامی روستا و عشایر 20 35000
2 شورای بخش 12 49000

تبصره 2 – پرداخت حق جلسه با توجه به میزان حضور، بیشتر از سقفهای تعیین شده در جدول این ماده ممنوع است.

ماده 8 – پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موكول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در بودجه سالانه شورا می باشد

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 آبان 1388    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()