در سال های قبل از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی به روستاها بویژه در ابعاد توسعه پایدار وبهبود سیستم مدیریت زیست محیطی توجه نمی شد ودر نتیجه به دلایلی از قبیل فقدان آگاهی لازم در بین مردم وعدم تخصیص اعتبارات مناسب از طریق بخش دولتی ، زباله ها عمدتاً به صورت پراكنده در بخش های مختلف روستا های كشور ومعابر داخل وخارج روستایی تخلیه میگردید . با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی روستاها در اولویت خاصی برنامه ریزی واجرای پروژه های عمرانی وخدماتی قرار گرفتند وبرنامه ریزی برای اجرای صحیح وبهینه طرح های مدیریت پسماند ها در سطح روستا ها جلوه خاصی پیدا نمود . در حال حاضر برخورداری بیش از 4045 روستا از سیستم ذخیره سازی ، جمع آوری ، حمل ودفع مناسب نماینگر آن است كه ساماندهی زباله های روستایی از طریق دهیاریها به خوبی پیگیری ودراولویت خاصی قرار گرفته است . فعالیت گسترده دهیاری ها تحت نظارت وهدایت این حوزه معاونت ، غیر قابل قیاس با دوران گذشته بوده و نقطه عطفی در زمینه خدمات رسانی بهینه به روستا ها وجامعه روستایی كشور به ویژه در زمینه بهبود وضع زیست محیطی ومدیریت صحیح پسماندها در این مناطق محسوب می گردد.

در بحث مدیریت پسماند های روستائی همانند پسماندهای شهری عواملی چون میزان تولید پسماند ، جمع آوری ، ذخیره سازی در محل ، حمل ونقل ، بازیافت ، پردازش ودفع نهایی پسماندها در قالب عوامل مؤثر مدیریتی ، مطرح می باشد. امروزه مسأله مدیریت بدون توجه به اصول مهندسی جنبه های اقتصادی ، شرایط خاص هر منطقه ، برنامه ریزی های محلی ، بهداشت عمومی ومسایل زیست محیطی از هر لحاظ موفق وتأثیر گذار نخواهد بود . در اغلب موارد فقدان آگاهی لازم واطلاعات علمی ونهایتاً غیر اصولی وغیر علمی بودن سیستم مدیریت پسماندها ، منجر به صرف هزینه های زیاد و نیز اثرات نامطلوب زیست محیطی وحتی در برخی موارد بروز مشكلات بهداشتی در بین ساكنین روستا میگردد.

در واقع تأسیس نهاد دهیاری را میتوان نشانه ای از حركت به سوی اجرای نظام نوین مدیریت پسماندهای جامد در روستا دانست كه میتواند تحولی در فرآیند مدیریت وتوسعه این ضایعات در سطح روستاها ایجاد كند

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 خرداد 1388    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()