فعالیت كشاورزی بودالالو

شكل گیری روستای بودالالو با توجه به وضع موجود براثر فعالیت های كشاورزی ودامپروری بوده است فعالیت اصلی خانوارهای روستا در بخش كشاورزی است. كشاورزی این روستا نیز فقط در زراعت ودامداری خلاصه می شود از فعالیت های باغداری وپرورش طیور وزنبور عسل اثری وجود ندارد.

زراعت

وجود آب فراوان، زمینهای زراعی مناسب سبب شده تا اقتصاد روستایی بودالالو از رونق قابل توجه برخوردار باشد. با توجه به آمار اخذ شده میزان كل زمین های كشاورزی روستا نزدیك به 978 هكتار بوده كه از این میزان 384 هكتار آبی و نزدیك 594 هكتار دیم می باشد.

اطراف روستا را عموماً زمینهای زراعی در برگرفته این اراضی در چهار جهت روستا پراكنده است كه پس از انجام اصلاحات اراضی، مالكیت اراضی در این روستا به صورت خرده مالكی تغییر یافته است واراضی دارای سند مشاع كشاورزی می باشد اكثر ساكنین روستا صاحب زمین هستند وبه زراعت ودامداری اشتغال دارند وبقیه اهالی به شغل آموزگاری، بقالی، كارگری و... مشغول هستند كه این گروه به دلیل غیر تولیدی بودن فعالیتشان خوش نشین نامیده می شوند.

این اراضی در چهار جهت روستا پراكنده است.

مینگین زمین زراعی برای هر خانوار 9 هكتار می باشد وبیشتر زمینهای كشاورزی بصورت آیش بندی كشت می گردد. محصولات زراعی علاوه برتأمین نیازهای اهالی روستا به بخش هیر واز آنجا به سایر شهرستانها انتقال داده میشود.

عمده ترین محصولات تولیدی روستا شامل گندم ، جو، عدس ، علوفه وسیب زمینی درمواقع پرآبی می باشد. منبع تأمین آب زمینهای زراعی روستا شامل رودخانه وچاههای عمیق می باشد.

همچنین محصولات زراعی وتولیدی روستا توسط شركت تعاونی موجود در روستا خریداری می شود

ابزار تولید

ابزار تولید محصولات كشاورزی روستا به صورت مكانیزه است كه به صورت شخصی اداره میشوند زارعینی كه ماشین آلات كشاورزی ندارند به صورت اجاره ای فعالیتهای كاشت، داشت وبرداشت را انجام میدهند.از نظر ادوات كشاورزی نیز می توان گفت كه با توجه به تحقیقات بعمل آمده وآمارهای موجود روستا دارای 5 دستگاه تراكتور 4 دستگاه تریلر می باشد كه مالكیت آنها خصوصی است. از نظر ابزار تولید مشكلی در روستا مشاهده نمی شود فقط مشكل درعدم وجود كمباین درهنگام فصل درو می باشد كه آن هم از روستاهای اطراف تأمین می شود سازمان تولید روستا در مراحل سه گانه كاشت، داشت،برداشت بصورت فردی است وزمینی كه بصورت مشاع كشت شود وجود ندارد.

دامداری

شرایط اقتصادی ونوع زندی روستا ایجاب می كند كه كشاورزان در زمینه ی تأمین نیازهای روزمره خود خود كفا باشند یكی از این نیازها، فرآورده های دامی است كه نقش مهمی را دراقتصاد روستایی بازی می كند.وجود مراتع وعلفزارهای سرسبز در این منطقه باعث شده است كه اغلب مردم به فعالیت دامداری ودركنار فعالیتهای كشاورزی بپردازند وبعد از زراعت دامداری ركن دوم درآمد ساكنان این روستا محسوب می شود. از نظر پرورش دام در روستا هیچگونه فعالیتهای دامپروری به شكل سنتی بوده ویكی از موارد معیشت اهالی روستا به شمار می رود . براساس آمار اخذ شده از سازمان جها كشاورزی كل دام بزرگ آن 150 رآس ودام كوچك كه شامل گوسفند وبز می باشد 600 رآس می باشد.

كه ضمن تأمین نیازهای اهالی روستا، مازاد آن از قبیل لبنیات ، گوشت وپشم در شهرستان اردبیل به فروش می رسد. علوفه مورد نیاز روستا از مراتع موجود در چهار جهت روستا تأمین می شود پرورش طیور به صورت گسترده وجود ندارد واغلب مردم برای تأمین نیاز خود اقدام به نگهداری طیور می كنند در روستای بودالالو اثری از نگهداری زنبور عسل دیده نمی شود.

فعالیت صنعتی

كشاورزی از مشخصه های بازار كاركرد روستاها محسوب می شود در كنار این اگر فعالیتهای دیگر وجود داشته باشد عمدتاً حاشیه ای ودرجهت تأمین نیازهای محلی است. در روستا بودالالو صنایع تبدیلی وخدماتی آن هم در واحدهای كوچك كارگاهی به چشم نمی خورد. از فعلیتهای صنعتی می توان به صنایع دستی اشاره كرد كه درچند خانوار افراد به این كار اشتغال دارند.

فعالیتهای خدماتی

یكی دیگر از فعالیتهای بخش اقتصادی خدمات می باشد. بخش خدمات دركنار فعالیت غالب روستا، تأمین كننده بخشی از نیازهای ضروری روستائیان می باشد. خدمات موجود در روستای بودالالو در زمینه های آموزشی درمانی – تجاری (خرده فروشی) اداری وخدما ت معین می باشد افراد شاغل در این صنوف محدود بوده واغلب آنها این فعالیت را به عنوان یك فعالیت جنبی در نظر گرفته اند. می توان گفت كه شاغلین در بخش خدمات به صورت كارمندی، راننده وكارگر مشغول فعالیت می باشند.

شناخت تاریخچه وبررسی علل پیدایش روستا

بودالالو مركز دهستان فولادلوی جنوبی می باشد. روستای بودالالو بنا به گفته اهالی حدوداً 300 سال پیش شكل گرفته وبانیان آن از عشایر مغان از طایفه قره قوجالو بوده اندو درمورد وجه تسمیه روستا ریش سفیدان می گویند نظر به اینكه اكثر بزرگان وخانهای عشایر قره قوجالو در این روستا سكونت نموده اند. این روستا به بودالالو یعنی جای نشیمن بزرگان معروف ومشهور است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()