رسالت

بنیاد مسكن انقلاب اسلامی نهاد انقلابی است كه براساس فرمان 21فروردین ماه سال 1385 بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) با رسالت اصلی به شرح ذیل تشكیل شد:

-    تأمین مسكن محرومان اعم از روستایی وشهری وایجاد واحدها ی مسكونی ارزانقیمت وفراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشاركت، همكاری وخودیاری مردم ودستگاههای مختلف.

وهمچنین در راستای فرمان حضرت امام خمینی (ره) براساس قانون تصویب اساسنامه مورخ 17/9/1366 مجلس شورای اسلامی وسایر قوانین موضوعه عهده دار وظایف ذیل است:

1-    نظارت بر پرداخت ومصرف وامهای بهسازی، بازسازی وقرض الحسنه مسكن روستایی وارزانقیمت شهری كه از محل منابع مالی وسیستم بانكی كشور تأمین میشود.

2-   تهیه طرحهای هادی واصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط واجرای ان با مشاركت مردم ازمحل اعتبارات مصوب واگذاری دولت.

3-   تهیه وارائه طرحهای لازم برای بازسازی ونوسازی مناطق مسكونی روستایی آسیب دیده در اثر جنگ، سیل ، زلزله وسایر سوانح طبیعی واجرای آنها با مشاركت مردم وهماهنگی با سازمانها وارگانهای ذیربط.

4-   صدور سند مالكیت املاك واقع در بافت مسكونی روستاها با همكاری از طریق سازمان ثبت اسناد واملاك در قالب ماده 133 قانون وبرنامه چهارم و140 برنامه سوم توسعه

5-    جابجایی روستاهای در معرض سوانح وبلایای طبیعی

 

تحول در عمران روستائی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 طرح هادی روستایی:

 

طرح های هادی روستایی از جمله پروژه هایی محسوب می گردند كه در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوندو این برنامه یكی از برنامه های پایه توسعه و عمران روستاها و مبنایی برای اجرای اصول سایر برنامه ها بویژه در زمینه كالبدی به شمار می رود.این طرح از پرهزینه ترین طرح ها در بخش عمران شهری و روستایی می باشد كه در قالب دو طرح ((تهیه طرح)) و ((اجرای طرح)) نیازمند اعتبار كلان سالانه دولت می باشد.اجرای طرح بهسازی و طرح هادی روستایی از سال1362 توسط وزیر مسكن و شهرسازی وقت پیشنهاد و برای اولین بار در سال1366 با جدیت در كشور اجرا شد و به منظور روشن نمودن ابعاد اجرای كار،آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی و ناحیه ای و منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور در سال1378 به تصویب هیات محترم دولت رسید.براساس این مصوبه طرح هادی روستایی ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مكان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملكردهای مختلف از قبیل مسكونی تولیدی تجاری و كشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سكونتگاه های  روستایی با طرح های جامع ناحیه ای تعیین می نماید.

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()