منطقه حفاظت شده نئور جزئی از منطقه حفاظت شده لیسار می باشد که قسمت عمده آن دراستان گیلان واقع شده واز سال 1348 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. کل مساحت این منطقه 4283هکتار است در داخل این محدوده بزرگترین دریاچه آب شیرین دائمی استان تحت عنوان دریاچه نئور با مساحت 420هکتار واقع گردیده، این دریاچه با زیبائی خاص وتنوع زیستی زیاد در ارتفاع 2500متری کوههای تالش ودر فاصله 48کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اردبیل واقع شده است. منطقه دارای آب وهای سردودر فصل تابستان آب وهوای منطقه بسیار مساعد می باشد ودر فصل تابستان به لحاظ پرورش ماهی قزل آلا در دریاچه وهوای مناسب جمع کثیری از مهمانان داخل استان وسایر نقاط کشور برای استفاده از آب وهواو طبیعت زیبا وبکر وصید ورزشی ماهی قزل آلا به این منطقه مسافرت می کننند.

موقعیت جغرافیایی دریاچه نئور: در ارتفاعات البرز غربی واقع گردیده است.

خصوصیات اکولوژیکی دریاچه نئور: به علت داشتن ویژگیهای منحصر بفرد وخاص طبیعی، این دریاچه یکی از مراکز مهم تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط زیست درامور آبزیان به شمار می آید.

آب شیرین دریاچه از چشمه های متعدد وپرآب اطراف دریاچه واز نزولات جوی یخ وبرف کوههای اطراف تأمین میگردد. با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ، دریاچه دارای زمستانهای نسبتاً طولانی می باشد. حداکثر دمای منطقه 25َ درجه سانتیگراد بوده ودر زمستان دارای دمای متوسط 20- درجه می باشد

از موجودات دریاچه میتوان از زالو، صدف های دوکفه ای، نرمتنان واز سخت پوستان نام برد که بیشترین جمعیت ها ،کروسکوپیک موجود در دریاچه را نوعی سخت پوست بنام گاماروس با نام علمی (gamarus fasiaticus) تشکیل میدهد.ذخائر فراوان گاماروس فضای مناسبی را برای پرورش ماهی قزل آلا فراهم نموده است. این دریاچه بدلیل قرار گرفتن در مسیر عبور پرندگان مهاجر به علت داشتن مواد غذایی فراوان ومحیط امن، استراحتگاه مناسبی را برای پرندگان ایجاد کرده وسالانه پذیرای تعداد زیادی از این پرندگان می باشد.

تنها پستاندار آبزی دریاچه، سمور آبی (شنگ) (Lutra  lutra) است. در ارتفاعات وکوههای اطراف دریاچه نیز تنوع نسبتاً زیادی از حیات وحش وجود دارد.وجود شرایط اقلیمی مناسب وفراوانی منابع زیر زمینی، فون وفلور غنی را به حوضه دریاچه بخشیده است. در این حوضه 70 گونه گیاهی شناسائی شده است که استفاده دارویی، خوراکی وصنعتی دارندو90گونه جانوری بومی ومهاجر را دارا می باشد. که 70 گونه از آبزیان، 2گونه دوزیستف 10 گونه خزنده، 23گونه پستاندار و48 گونه پرنده، فون آن ناحیه را تشکیل می دهد.

در حوزه آبریز دریاچه نئور مجموعه ای از گیاهان استپی وکشتزارهای گندم، جو، عدس، نخود و... وجود دارد. گونه غالب در داخل دریاچه رابارهنگ آبی تشکیل میدهد، به عنوان زیستگاه مهم جهت مهاجرت پرندگان معرفی گردیده است واین دریاچه به واسطه دارا بودن ذخایر فراوان گاماروس ، مکان مناسبی جهت پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد.

حیات وحش حوزه آبریز نئور: از نظر مورفولوژی منطقه دارای دوسیمای خشک (کوهستانی) وآبی بوده وطبیعی است که مابع حیاتی منطقه نیز بر حسب سیمای فیزیکی موجود در دوبخش موجودات زنده خشکی زی وآبزی طبقه بندی شوند ومرز طبیعی کرانه دریاچه، محدوده زیست آنها را اجرا می کند.

آبزیان دریاچه عبارتند از: پلانکتونهای رده (copepodea)، دوگونه صدف رده (gastropoda) ،گونه های از شیرونومید (chironomid)، صدف دوکفه ای(clams)، زالو، دوگونه سنجاقک(dirigbeeti predeceous) و (nymph damselfly)، گونه سخت پوستان آب شیرین بنام(gammarus fasciatus) وماهی قزل آلای رنگین کمان.

دوزیستان منطقه: قورباغه مرادبی راه راه(poma cameran) وقوررباغه مردابی (rana ridibunda)

خزندگان منطقه: سوسمار از خانواده(agamidea sp)، گرزه مار (افعی) (macrovipera lebetina) ، مار آتشی(coluber jugularis)، مار چلیپر(natrix tessellata)، مار زنگی مار آبی(natrix natrix) ولاک پشت مهمیزدار(testudo geraeca)

پستانداران منطقه: خرس قهوه ای (ursus arctos)، گرگ(canis lupus)، روباه(vulpes vulpes) شنگ (Lutra lotra)، خرگوش (lepus capensis) سمور سنگی (mystlidea) سیاه گوش(lynx lynx)، راسو(mustela nivalis)، حفار اروپایی، خارپشت اروپایی(erineceus coccolor)، جرد ایرانی(meriones persicus)، ول معمولی، موش صحرایی، حشره خوار دندان سفید(crocidura russula)، خفاش سیبیل دار، خفاش بال بلند وخفاش نعل اسبی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 مهر 1389    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()