مهمترین مناطق مسكونی محدودة مطالعاتی روستاهای آلما گلین، اینلو، بودالالو، جیاوان، حفظ آباد، دلیلر، عباس آباد، فیروزآباد، قره ولی، قیه چمن، گورقلعه، محمودآباد، مسجدلو و هل آباد در دهستان فولادلوی جنوبی

شایان ذكر است در بخش تنها یك الگوی زیست شهری وجود دارد و بقیه سكونتگاهها، الگوی زیست روستایی دارند. همچنین مزرعه عفت خانم، مزرعه اعظم خانم، مزرعه زمین دوئیل و مزرعه ایمانعلی قشلاقی به عنوان مزرعه غیر مسكونی و روستاهای سید آباد و چیملو غیر مسكونی و روستاهای نئورسفلی و داشبلاغ مسكونی موسمی هستند.

اولویت های توسعه فولادلوی جنوبی در برنامه با توجه به قابلیت ها و محدودیت های اصلی در میان مدت

-  برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار از امكانات راه مناسب و آب آشامیدنی سالم و توجه خاص به نگهداری این زیربناها با مشاركت روستائیان .

-  تدوین نظام هماهنگ برای توسعه روستاها با توجه به برقراری نظام سلسله مراتب خدمات رسانی روستاها.

-      مطالعه و شناسایی و حفاظت از منابع آب شرب در روستاها.

-  مشاركت روستائیان در طرحهای توسعه روستایی و اجرای طرحهای هادی روستایی با توجه به نظرات و آراء آنها و در نظر گرفتن فرهنگ روستایی .

جهت بررسی مسائل و مشكلات بخش دامداری و دامپروری از روش ماتریس بندی و مقایسه زوجی در ارزیابی مشاركتی روستایی (PRA) استفاده كردیم . بر همین اساس ابتدا مسائل و مشكلات توسط خود دامداران شناسایی شد و سپس توسط خود آنها اولویت بندی شد.

 مهمترین مسائل و مشكلات دامپروری و دامداری به ترتیب شامل :

1- عدم حمایت دولت از دامداران

2- پایین بودن میزان مهارت و آگاهی دامداران از شیوه نوین

3- ضعیف بودن مراتع

4- كمبود علوفه

5- گرانی علوفه

6- عدم تعادل دام و مرتع

7- تلفات زیاد

كوه‌های بسیار مرتفع متشكل از سنگ‌های بازالت،‌ آندزیت با قلل تیز و مضرس ـ‌ راس قلل فاقد پوشش خاكی و در قسمت‌های میانی خاك‌های بسیار كم عمق و در دامنه‌ها خاك‌های بسیار كم عمق سنگریزه‌دار عموماً بدون پوشش گیاهی و یا با پوشش كم گیاهان مرتعی

·        گونه های جانوری

تمامی گونه های جانوری که به طور طبیعی و وحشی در منطقه هیر زیست می کنند، به عنوان اجزا جانشین ناپذیر اکوسیستمهای منطقه دارای ارزشهای برجسته اکولوژیکی هستند. حیات وحش منطقه درپنج رده مهره داران یعنی رده های پرندگان ، پستانداران ، خزندگان، دوزیستان و ماهیان بررسی شده . رده های پستانداران و پرندگان منطقه به دلیل اکولوژیکی واقتصادی شناخته شده ترهستند. در حالی که خزندگان و دوزیستان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و در نتیجه نقش آنها در تعادل زیستی منطقه تا حدودی ناشناخته است. علاوه بر این در مورد رده ماهیان نیز تنها زیستگاه آبی موجود یعنی دریاچه نئور دارای شرایط مطلوبی جهت فراهم آوری زیستگاه مناسب برای ماهیان خاصی می باشند.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1389    | توسط: یوسف دیندار    | طبقه بندی:    |
نظرات()