به گزارش سرویس اجتماعی برنا، محسن کوشش تبار سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه این سازمان با بیان خبر فوق اظهار داشت: بخشنامه بودجه شهرداری‌ها دارای ویژگی هائی نظیر گسترش کمی و کیفی بودجه عملیاتی ، اصلاح کدهای درآمدی (با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) ، در نظر گرفتن سیاست های برنامه پنجم ، تحرک بخشی به فعالیت های عمرانی و خدماتی است. 

بخشنامه بودجه سال 89 شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ شدوی افزود: در این بخشنامه سعی شده است با تبیین چشم انداز ، اهداف کلان و خرد در بخش سیاست‌های وزارت کشور، جهت گیری های تدوین بودجه سال 1389 شهرداریها مشخص شود. 

کوشش تبار در زمینه اهم نکاتی که در این بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است، گفت :بخشنامه بودجه سال 89 شهرداریها شامل دو فصل بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی است که بدین ترتیب این امکان فراهم آمده که شهرداری های دارای توان کارشناسی، نسبت به جایگزینی کامل بودجه ریزی عملیاتی به جای بودجه برنامه ای اقدام کنند. 

وی با بیان اینکه تمامی فرم ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی بودجه ریزی عملیاتی در بخشنامه حاضر پیش بینی شده است گفت : در این راستا تمامی شهرداری ها موظفند نسبت به تکمیل فرم های بودجه عملیاتی اقدام و آن را به دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال کنند. 

وی در ادامه افزود: ضمنا شهرداری‌هایی که بودجه خود را به صورت عملیاتی تنظیم کنند، پس از بررسی عملکرد مورد تشویق مادی و معنوی قرار خواهند گرفت. 

کوشش تبار همچنین گفت: دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات شهرداری نسبت به سال قبل با ارائه توضیحات تفصیلی تر ، به صورت شفاف و روشن در بخشنامه بودجه شهرداری تکمیل و ارائه شده است . 

وی در ادامه افزود: در عین حال اضافه شدن اهداف راهبردی و برنامه ها (فرم 4) و جدول کلان وضعیت بودجه عملیاتی از دیگر تغییرات مهم فصل بودجه ریزی عملیاتی بخشنامه تلقی می‌شود. 

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در زمینه دیگر ویژگی های بخشنامه بودجه سال 1389 شهرداری ها نیز گفت: کدهای درآمدی شهرداری ها با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیازهای منعکس شده به سازمان شهرداریها، اصلاح گردیده و دو کد درآمدی جدید مشتمل بر عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات و نیز جریمه حذف پارکینگ تعریف و تعدادی دیگر از کدها غیر فعال شده است. 

کوشش تبار تعیین سرفصل‌های کلان توزیع اعتبارات سال آتی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل کمک به بودجه ، توسعه آموزش و پژوهش و.... را از نکات مهم مندرج در بخشنامه بودجه سال 1389 شهرداری‌ها ذکر کرد. 

وی در ادامه به روز شدن ضوابط مالی تنظیم بودجه را از نکات مهم دیگر این بخشنامه برشمرد و اظهار داشت: در این راستا باید به تاکید بر لزوم پیش بینی نیم درصد درآمدهای وصولی برای کتابخانه های عمومی ، پیش بینی سه درصد از بودجه عملیات فرهنگی شهرداری به حفظ و گسترش سیره عملی حضرت امام و همچنین به روز شدن ارقام بودجه شوراها و سقف افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی اشاره کرد. 

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین با اعلام اینکه بخشنامخه بودجه سال 1389 دهیاریهای کشور نیز تهیه و به استانداریها ابلاغ شده است ، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست روستاها و تحرک بخشی به فعالیـت های عمرانی و خدماتی دارای توجیه در روستاها بویژه پروژه های نیمه تمام را از ویژگیهای آن ذکر کرد. 

کوشش تبار در ادامه اصلاح عناوین و نسبت های جاری و عمرانی کدهای درآمدی با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، در نظر گرفتن سیاست های کلی برنامه پنجم و به روز رسانی و ارسال فرم های یازده گانه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دهیاری‌ها را از دیگر ویژگی های بخشنامه بودجه دهیاری ها در سال 89 برشمرد. 

وی در عین حال مهم ترین اصلاحات و تغییرات بخشنامه بودجه دهیاری‌ها نسبت به سالهای قبل را در تدوین چشم انداز ، اهداف کلان و خرد در سیاست ها و راهبردهای وزارت کشور ، اصلاح سیاست ها و راهبردهای تدوین بودجه من جمله اضافه شدن احداث ساختمان دهیاری و فضاهای اداری مربوطه ، مشارکت با بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری و اصلاح عناوین و نیز نسبت های جاری و عمرانی در ردیف های درآمدی 2201 و 2202 و 2203 فرم شماره 2 دستورالعمل اعلام کرد. 

کوشش تبار ، به روز رسانی و ارائه کلیه فرم های دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دهیاری ها و بازنگری و به روز رسانی ضوابط مالی بودجه ریزی دهیاریها را از دیگر اصلاحات و تغییرات بخشنامه بودجه دهیاری ها برشمرد و گفت :بودجه دهیاری‌ها نیازمند تغییرات جدی و اساسی بوده که در سال آتی همزمان با تهیه نرم افزار مربوطه اعمال خواهد شد. 

بخشنامه بودجه سال 1389 شهرداری ها طی نامه شماره 01/1/55995 مورخ 19/10/1388 و بخشنامه بودجه دهیاری ها طی نامه شماره 01/1/57916 مورخ 27/10/1388 از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ شد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 اردیبهشت 1389    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()