عوامل مختلفی در مهاجرت روستاییان به شهر مؤثرند كه می شود با برنامه ریزی دقیق آنها را كاهش داد اما در حال حاضر و با رویه ی كنونی در حال افزایش است. از جمله این عوامل كه سیر مهاجرت روستائیان را دوباره به جریان انداخته است می توان به موارد زیر اشاره كرد:

1 - اشتغال

اهالی روستای ما كشاورزی پر رونقی ندارند و معمولا كشاورزی و دامداری توامان انجام می دهند اما كمتر از سی درصد ساكنین روستا از این طریق امرار معاش می كنند .مابقی اهالی سوای آن دسته كه در روستا به كارهای خدماتی مشغولند ؛ كارگری و عموما كار در كوره های آجرپزی و رستورانهای شهرهای بزرگ را برگزیده اند و معمولا در محل كارشان بدور از خانواده به سر می برند . این دوری از خانواده كه به خاطر شغل اشان پیش می آید، دلیل اول مهاجرت آنهاست.

2 - سوخت

نبود گاز در روستا یكی دیگر از عوامل مهاجرت اهالی روستا است.مخصوصا حمل و نقل نفت در كوچه های ناهموار روستا هر كسی را از زندگی در روستا خسته می كند.

3 - معابر

راههای روستا ناهموار و خاكی اند . در فصول خشك به علت بادخیز بودن منطقه از گرد و خاك در عذابیم و در فصول تر سال گل و لای باعث مشكل در عبور و مرور می شود.- امسال هم به خاطر لوله گذاری شبكه آب شرب این مسئله شدت بیشتری داشت.-

4 - امنیت

میزان سرقت از منازل زیاد شده و مردم احساس ناامنی می كنند. وسایل منزل، احشام، اقلام زراعی و باغی به سرقت رفته و خانواده هایی هستند كه به نوبت نگهبانی خانه خود را می دهند. البته اعضای پایگاه مقاومت بسیج در سطح روستا گشت زنی میكند اما هنوز احساس ناامنی وجود دارد.

5 - آموزش

برخی از اهالی كه مهاجرت می كنند برای برخورداری فرزندانشان از تحصیل در مدارس شهر مهاجرت می كنند زیرا كیفیت آموزش در روستا با شهر كاملا متفاوت است. البته گوش شیطان كر در سال جاری كادر آموزشی مدارس روستا تغییرات اساسی كرده كه اگر این تغییر كیفیت پویا باشد و امكانات آموزشی متناسب نیز به آن افزوده شود می توان امیدوار بود كه این عامل مهاجرت كم رنگ شود.

6 - فرهنگ عمومی

در میان شهرنشینان برخورد مناسبی با اهالی روستا نمی شود مخصوصا در ادارات. هم با نگاه و هم با برخوردهایی كه در تعاملات روزمره و عادی پیش می آید.

مخصوصا اینكه روستاییان از اولین حقوق حاكمیت بر مدیریت جامعه روستایی خود نیز منع می شوند!! و اجازه انتخاب مدیر بر روستا را از آنها سلب می كنند.

7 - سایر امكانات رفاهی

آب شرب بهداشتی و كافی ، درمانگاه، شبكه فاضلاب، كتابخانه مناسب و مجهز، اینترنت پر سرعت و... نیز از سایر عوامل مهاجرت در روستا هستند كه در نبود این شرایط نمی توان كسی را به ماندند در روستا راغب كرد . این شرایط باعث شده كه روستایی مهاجرت كند

نوشته شده در تاریخ جمعه 9 بهمن 1388    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()