مرکز بهداشت درمانی بودالالو در یک نگاه کلی از  آقای عارف سلیمی (مسئول مرکز بهداشت درمانی روستای بودالالو)

با توجه به اینکه سر شماری در روستاهای تحت پوشش مرکز در اول هر سال انجام میشود آمار جمعیتی آخرین سرشماری در اوابل سال 1388 به شرح زیرمی باشد

تعداد جمعیت تحت پوشش 3697

تعداد خانوار تحت پوشش 599

روستاهای تحت پوشش مرکز به سه نوع روستا ( باتوجه به تعداد جمعیت وسایر عوامل) تقسیم میشود که در تقسیم بندی مرکز بودالالو:

5 روستای اصلی ( که دارای خانه بهداشت وبهورز هستند): بودالالو انیلو هل آباد- حفظ آباد- گاورقلعه

5 روستای قمر ( که تحت پوشش خانه های بهداشت وبهورزان روستای اصلی می باشند): دلیلر- جیاوان گلین قشلاقی فیرز آباد مسجدلو

روستای سیار( که بهورز مستقلی دارند واز مرکز بودالالو اعزام میشود)

آلماگلین قره ولی محمود آباد قیه چمن نئور عباس آباد داشبلاغ- چنذاب

همچنین خود مرکز بودالالو : دارای پزشک ماما کاردان رابط و... می باشد که بصورت برنامه ریزی سه ماهه به روستاهای اصلی قمر وسیاری مراجعه وکلیه امورات بهداشتی ودرمانی را انجام می دهند


طبق برنامه ریزی هر روز پزشک ومامای مرکز از ساعت 8 الی 16 مشغول به فعالیت هستند که از ساعت 8 الی 13 در مرکز واز ساعت 13 الی 16 روزانه به یکی از روستا مراجعه وخدمات درمانی را انجام میدهند

روستای اصلی بودالالو

دارای 93 خانوار و799 نفر جمعیت

که از این جمعیت 411 نفر مرد و388 نفر زن می باشد که ترکیب سنی جمعیت نیز به ترتیب گروههای سنی نیز در مرکز وخانه بهداشت برای برنامه ریزی عملیاتی موجود می باشد

کلیه آمار واطلاعات موجود در روستا به صورت منظم  ماهانه سه ماهه شش ماهه جمع بندی میشود

مثال: آمار تولد ومرگ و ... به صورت ماهانه ارسال واز سطح روستاها جمع آوری میشود از اول سال تا آخر سه ماهه سوم 88 در روستای اصلی بودالالو جمعاً 8 مورد تولد(4 پسر و4دختر) و4 مورد مرگ روی داده است که هر 4 مورد مرگ در افراد بالای 55 سال روی داده است.

هر خانه بهداشت ( در روستا ) کلیه امورات مربوط به بهداشت روان تنظیم خانواده کودکان سالمندان مبارزه با بیماریها بهداشت محیط بهداشت حرفه ای مدارس اماکن و... را به صورت برنامه ریزی شده کشوری واستانی وشهرستانی انجام میدهد.

مراجعه بهورزان به اماکن هر ماه حداقل یک بار: برای هر باب مغازه پرونده مخصوصی تشکیل گردیده که در خانه بهداشت ثبت ونگهداری میشود ودر هر سه ماه توسط کاردان مرکز از اماکن تحت پوشش بازدید به عمل می آیدمراجعه بهورزان به مدارس طبق برنامه ریزی هر ماه حداقل یک بار بازدید وکلیه امورات بهداشتی پیگیری میشود همچنین هر مدرسه پرونده مستقل بهداشتی دارد که اطلاعات کامل مدرسه در آن پرونده موجود می باشد

پزشک ومامای مرکز در هر ماه 4 بار به روستای اصلی مراجعه ودر خانه بهداشت جهت ویزیت حضوردارند که طبق برنامه ریزی انجام میشود وهر خانه بهداشت در هر ماه 2 بار توسط کاردان مرکز بازدید میشود که کلیه امور مرکز وخانه ها توسط کاردان مرکز پیگیری میشود.

اهالی تحت پوشش هر خانه بهداشت در هر زمان ودر وقت کاری خانه های بهداشت با مراجعه به خانه های بهداشت خدمات لازم در زمینه های مختلف را دریافت می کنند.

در خانه های بهداشت علاوه بر اهالی تحت پوشش به صورت فعال بیماریابی در طول سال انجام میشود با اولویت بیماران فشار خونی دیابتی کودکان , سالمندان وزنان باردار و ... که خدمات ویژه به صورت مخصوص به این گروه انجام میشود وپیگیری ومراقبت لازم انجام میشود طبق دستورالعمل کشوری

طبق تستی که از نمکهای موجود در سطح خانوار در اول سال جاری انجام شده استاز 93 خانوار موجود در روستای بودالالو 93 خانوار از نمک یددار استفاده می کنند

همچنین 93 خانوار به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند که به صورت منظم وماهانه تست میکروبیولوژی آب انجام میشود ودر پرونده آب در خانه بهداشت ثبت میشود

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 دی 1388    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()