تبلیغات
دهیاری بودالالو dh- bodalaloo - نرم افزار ثبت عوارض

با  عرض ادب  و احترام

حمد وسپاس پروردگار یکتا را که توفیق داد درعصر فناوری و  اطلاعات و ارتباطات ما درتوسعه  ITدرکشور سهمی ولوکوچک داشته باشیم.

روزگار کنونی راعصرارتباطات و تکنولوژی نامیده اند که از ویژگی آن اهمیت تولید اطلاعات و بدنبال آن انتقال سریع آن می باشد که یکی از جلوه های آن در حوزه تولید و نشر نرم افزارمی باشد .

اینجانب نرم افزارنرم افزار ثبت وضبط عوارض در سطح روستا را با توجه به پیشرفت روز افزون عصر فناوری اطلاعات سعی در این دارد که کاربران بتوانند در حداقل زمان بیشترین کارایی را داشته باشند.تهیه وتنظیم نموده ام. كه درصورت نیاز به خرید نرم افزار فوق  با تلفن 09149552679 تماس حاصل فرمائید.

منوهای قابل دسترسی:

-    ورود اطلاعات : در این بخش كاربر میتواند اطلاعات خود را بصورت كامل وارد نماید.

2-     جستجو  با نام : در این بخش كاربر میتواند شخص خاصی را از این منو جستجو نموده واطلاعات مربوط به آن شخص را مشاهده نماید.

3-     مشاهده لیست عوارضی افراد: دراین بخش این امكان برای كاربر فراهم شده تا كاربر بتواند لیست افراد را با مشخصات ثبت شده در مقطع زمانی مشخص مشاهده نماید.

4-     مشاهده مجموع عوارض دریافتی : در این قسمت كاربر جهت مشاهده مجموع عوارضی دریافتی در محدوده زمانی معین مشاهده  می نماید.

5-   چاپ پرونده اشخاص به تفكیك نام ونام خانوادگی: با فشار دادن كلیدیك اخطار در خصوص اندازه كاغذ داده خواهد شد كه در این حالت كلید ok را فشار خواهید داد و كادر (لطفاً نام ونام خانوادگی را وارد كنید) باز خواهد شد كه كاربر با وارد كردن نام ونام خانوادگی مورد نظر خود میتواند اطلاعات مربوطه را چاپ نماید

6-   چاپ لیست عوارض با توجه به تاریخ: با فشار دادن كلید فوق كادر مربوط به محدوده زمانی كه كاربر نیاز به اخذ گزارش داردباز خواهد شد در این زمان كافی است (از تاریخ 01/01/1388 را وارد نموده وكلید ok را فشار میدهید در مرحله دوم تار تاریخ 22/10/1388 یا همان تاریخ مورد نظر خود را وارد می كنید وكلید ok  را فشار میدهید) تا گزارش مورد نیاز خود را مشاهده وچاپ نمائید.

7-   چاپ مجموع عوارض در محدوده زمانی : اگر میخواهید مجموع عوارضی را در یك محدوده زمانی مشحص (بدون مشاهده نام مؤدی )مشاهده نمائیدبا فشار دادن كلید فوق این امكان برای كاربر فراهم گردیده است  (از تاریخ 01/01/1388 را وارد نموده وكلید ok را فشار میدهید در مرحله دوم تار تاریخ 22/10/1388 یا همان تاریخ مورد نظر خود را وارد می كنید وكلید ok  را فشار میدهید) تا مجموع عوارض دریافتی یك دهیاری را مشاهده وچاپ نمایئید.

8-     خروج از برنامه : با فشار دادن این كلید كاربر از برنامه خارج خواهد شد

برنامه های کاربردیاز جمله دفتر اندیکاتورو... درحد نرم افزار accessتهیه گردیده است