تبلیغات
دهیاری بودالالو dh- bodalaloo - نیازمندیهای روستا

                                                               نیازمندیها

1-گاز طبیعی: با توجه به اینکه لوله گاز اصلی اردبیل خلخال در 800 متری این روستا عبور نموده ولی تابحال اهالی این روستا موفق به استفاده از این نعمت الهی وخدمات جمهوری اسلامی نشده اند که امید است به همت مسئولین ذیربط این خدمات در این روستا نیز مهیا گردد

2- پوشش تلفن همراه اول بطور متوسط بوده ولی فاقد دکل ایرانسل بوده بنابراین امکان آنتن دهی ایرانسل در این روستا وجود ندارداز میهمانان عزیز تقاضا میشود در این روستا با این مشکل کنار بیایند .

3- روستا فاقد غسالخانه مناسب بوده ولی در برنامه پنچ ساله دهیاری احداث غسالخانه با اهداء زمین پیش بینی گردیده ودرصورت تأمین اعتبار اقدام خواهد شد.

4- راههای كشاورزی از كیفیت مناسبی برخوردار نیست و نیاز به احداث و تعمیر راههای كشاورزی بیش از پیش احساس می شود.

5- در بخش حمل و نقل بین شهری هم بدلیل عدم تخصیص سهمیه بنزین به سواریهای مسافربر با مشكلاتی مواجه هستیم .

6- آب زراعی: با اینکه روستای بودالالو در دامنه کوههای باغرو قرار گرفته است وموقعیت سدزنی در این روستا موجود بوده واز طرف شورای اسلامی ودهیاری نیز موقعیتهای مورد نظر جهت سد زنی به ادارات مربوطه اعلام گردیده ولی متأسفانه تابحال این امکان برای اهالی این روستا فراهم نگردیده است.

7- با توجه به اینکه طرح هادی روستایی این روستا از سال 1383 به اجرا درآمد ولی به دلیل عدم تأمین منابع مالی دهیاری قادر به ادامه اجرای طرح نبود عملیات زیرسازی وجدول گذاری انجام شده دراین روستا در حال تخریب بوده که از عمده مشکلات دهیاری را فراهم نموده است .

8- تاسیس دبیرستان پسرانه هم مورد نیاز است .